Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
567914    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/11/2021 2:31:49 μμ
ΑΔΑ:
Ω2Ω94653Π4-ΕΕΘ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/11/2021 2:20:07 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Ανάθεση για την προμήθεια υλικών κατάχωσης αρχαιοτήτων από τις διατιθέμενες πιστώσεις από τις χρηματοδοτήσεις του Υποέργου 2: «Αρχαιολογικές μελέτες και έρευνες» του έργου της ΣΑΕΠ0851 2019ΕΠ08510076 της ενταγμένης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι Εκβολή», με κωδικό ΟΠΣ 5001838 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Κάττουλα Τριανταφυλλιά

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
amorantzis@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
24/11/2021 12:20:08 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις