Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
569714    
Ημερομηνία Έκδοσης:
24/11/2021 3:01:39 μμ
ΑΔΑ:
6ΓΞ04653Π4-3ΝΤ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/11/2021 3:51:05 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης δαπάνης ποσού δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (16.368,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για τη λήψη άμεσων σωστικών επεμβάσεων συντήρησης στα βοτσαλωτά/ψηφιδωτά δάπεδα του αρχαιολογικού χώρου της Πλατείας Τερψιθέας στον Πειραιά, αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, από τις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 από Εθνικούς Πόρους - ΣΑΕ 514 σε βάρος του Έργου 2014ΣΕ51400000 «EΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (π.κ. 1960ΣΕ01400001).

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
Κάττουλα Τριανταφυλλιά

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
gasimakopoulos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
24/11/2021 1:51:06 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις