Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
569178    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/11/2021 4:38:35 μμ
ΑΔΑ:
9ΕΠ74653Π4-Κ7Μ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/11/2021 4:05:58 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Θέμα:
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 500,00 € που αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα με αριθμ. κυκλ. ΚΥ 4780 & ΚΥ 9874. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2410204001 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Φορέα - Ειδικού Φορέα 1021.204.0000000 για το Οικονομικό Έτος 2021.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
ktsoukalas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
24/11/2021 2:06:00 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις