Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
569723    
Ημερομηνία Έκδοσης:
24/11/2021 3:06:06 μμ
ΑΔΑ:
Ψ4ΔΣ4653Π4-810    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/11/2021 4:25:25 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση ανάθεσης εργασιών για τη λήψη άμεσων σωστικών επεμβάσεων συντήρησης στα βοτσαλωτά/ψηφιδωτά δάπεδα του αρχαιολογικού χώρου της Πλατείας Τερψιθέας στον Πειραιά, αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, δαπάνης ποσού δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (16.368,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, , από τις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 από Εθνικούς Πόρους - ΣΑΕ 514 σε βάρος του Έργου 2014ΣΕ51400000 «EΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (π.κ. 1960ΣΕ01400001).

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Κάττουλα Τριανταφυλλιά

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
gasimakopoulos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
24/11/2021 2:25:26 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις