Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
15536    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/1/2022 10:32:41 πμ
ΑΔΑ:
94ΕΑ4653Π4-9ΗΙ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/1/2022 2:20:24 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 13.640,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την εκπόνηση Η/Μ μελέτης για το σχεδιασμό νέου ανεξάρτητου δικτύου πυρόσβεσης εντός του Αρχαιολογικού Χώρου του Μυστρά

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/1/2022 12:20:25 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις