Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
16508    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/1/2022 3:28:57 μμ
ΑΔΑ:
60ΟΓ4653Π4-ΩΗΡ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/1/2022 4:28:14 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Θέμα:
Συγκρότηση συνεργείου εργασίας κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες και πέραν του πενθημέρου ΙΔΟΧ προσωπικού ειδικότητας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ και YE ΒΟΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για το έτος 2022 (ΣΟΧ1/2021 ΓΔΑΠΚ)

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
ΨΑΛΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
ipapanikolaou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/1/2022 2:28:15 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις