Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
16902    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/1/2022 5:46:05 μμ
ΑΔΑ:
ΨΔ8Ο4653Π4-Χ6Ξ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/1/2022 5:59:25 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
1η Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρ. ΥΠΠΟΑ/634594/31-12-2021 (ΑΔΑ: 634Ι4653Π4-Ζ2Ξ) απόφασης συγκρότησης συνεργείου εργασίας για απασχόληση πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ΄ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, (ΣΟΧ 1/2021), για το έτος 2022.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
Φλούδα Γεωργία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mchronaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/1/2022 3:59:24 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις