Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
235986    
Ημερομηνία Έκδοσης:
20/5/2022 12:35:05 μμ
ΑΔΑ:
9ΤΨΓ4653Π4-ΗΞ9    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/5/2022 3:28:08 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Θέμα:
Σύμβαση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών για κατασκευή τοιχίου από σάκους για την αποστράγγιση του Ναού της Ίσιδος στον Αρχαίο Λιμένα των Κεχρεών, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προστασία & ανάδειξη των ενάλιων αρχαιοτήτων του Αρχαίου Λιμένα των Κεγχρεών» της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΓΧΡΕΩΝ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ύψους 5.550,00€.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Κουρκουμέλης Δημήτρης

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
pdemiseea@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
24/5/2022 12:28:09 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις