Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
238136    
Ημερομηνία Έκδοσης:
24/5/2022 3:29:40 μμ
ΑΔΑ:
64ΠΥ4653Π4-Ρ1Ξ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/5/2022 3:48:20 μμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
ανάθεση για τις υπηρεσίες συντήρησης κεντρικού συστήματος δικτύου δεδομένων σιωπηλού συναγερμού για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων για το έτος 2022

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
agallou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
24/5/2022 12:48:20 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις