Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
237481    
Ημερομηνία Έκδοσης:
24/5/2022 1:42:36 μμ
ΑΔΑ:
Ψ1Θ64653Π4-3ΑΟ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/5/2022 4:18:03 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά την προμήθεια 4 ενημερωτικών πινακίδων τύπου κορτέν διαστάσεων 550Χ2000, 5 πινακίδων τύπου κορτέν διαστάσεων 800Χ2200 (cpv: 31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων) και 5 κυλινδρικών κάδων απορριμμάτων (cpv: 34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων) στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800040.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΡΟΥΓΓΟΥ ΚΟΚΚΩΝΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
epoudara@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
24/5/2022 1:18:02 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις