Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
238864    
Ημερομηνία Έκδοσης:
24/5/2022 4:20:24 μμ
ΑΔΑ:
ΨΙΨ04653Π4-ΕΧΤ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/5/2022 5:21:58 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Συγκρότηση συνεργείου για εργασία: α)πέραν του πενθημέρου και β) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ΄ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για φυλακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας για το έτος 2022, σύμφωνα με την αρίθμ.2/37190/0026/21-6-2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄915).

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Καράντζαλη Ευθυμία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
antinopoulos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
24/5/2022 2:21:57 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις