Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
296354    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/6/2022 10:03:17 πμ
ΑΔΑ:
ΨΧ8Μ4653Π4-3ΞΘ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
23/6/2022 2:48:08 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 9.764,07 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
23/6/2022 11:48:08 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις