Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
297468    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/6/2022 1:31:06 μμ
ΑΔΑ:
6Δ1Λ4653Π4-8ΜΦ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
23/6/2022 3:04:21 μμ

Φορέας:
Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων

Θέμα:
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 02/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κινητών αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας από τα κτήρια στο Κτήμα Τατοΐου - Προετοιμασία εκθεμάτων για την έκθεση κινητών αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας από τα κτήρια στο Κτήμα Τατοΐου»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Μερτζάνη Μαρία

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
thxeniou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
23/6/2022 12:04:21 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις