Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
181757    
Ημερομηνία Έκδοσης:
21/4/2022 12:14:05 μμ
ΑΔΑ:
6ΖΧ34653Π4-ΙΓ3    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/6/2022 10:48:00 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
chspiliopoulos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
24/6/2022 7:48:01 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις