Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
298785    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/6/2022 4:19:55 μμ
ΑΔΑ:
67ΙΒ4653Π4-ΘΥ3    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/6/2022 1:04:12 μμ

Φορέας:
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας

Θέμα:
Απόφαση παράτασης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Συντήρηση τοιχογραφιών, μεταλλικού, ξύλινου και γλυπτού διακόσμου στο διατηρητέο νεοκλασικό κτήριο ιδιοκτησίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας επί των οδών Λυκομιδών και Ακταίου 37-39 στο Θησείο (οικία Μπάρλα)» του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου νεοκλασικού κτηρίου ιδιοκτησίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας επί των οδών Λυκομιδών και Ακταίου 37-39 στο Θησείο (οικία Μπάρλα)» (Βουζάτου Αννα κλπ απο 01-07-2022 εως 31-12-2022)

Είδος Απόφασης:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Υπογράφων:
Μερτζάνη Μαρία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
jimvasilo13@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
24/6/2022 10:04:14 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις