Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
299883    
Ημερομηνία Έκδοσης:
24/6/2022 1:18:53 μμ
ΑΔΑ:
6Ι7Ω4653Π4-ΕΟΒ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/6/2022 3:05:33 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1.860,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την ενοικίαση ικριωμάτων που αφορά στο χρονικό διάστημα από 1/12/2021 έως και 30/4/2022

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
24/6/2022 12:05:35 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις