Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
299627    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/6/2022 5:02:56 μμ
ΑΔΑ:
ΨΒΣΣ4653Π4-ΤΞΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/6/2022 3:07:49 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 700,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής χορτοκοπτικών μηχανημάτων

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
24/6/2022 12:07:52 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις