Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
306138    
Ημερομηνία Έκδοσης:
28/6/2022 3:14:56 μμ
ΑΔΑ:
ΨΦ8Ι4653Π4-ΕΨΘ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
28/6/2022 4:33:03 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση ανάκλησης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών (CPV:4420000-2, CPV:14212000-0, CPV:19732000-6 ) στο πλαίσιο του έργου Coastal Heritage Network – CoHeN του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
pigi.kal.1978@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
28/6/2022 1:33:04 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις