Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
305026    
Ημερομηνία Έκδοσης:
27/6/2022 4:58:55 μμ
ΑΔΑ:
ΩΜΨΡ4653Π4-ΛΘΘ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
29/6/2022 11:23:05 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΧΩΡΟΥ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
chspiliopoulos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
29/6/2022 8:23:07 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις