Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
308870    
Ημερομηνία Έκδοσης:
29/6/2022 4:01:56 μμ
ΑΔΑ:
6Ι864653Π4-3ΔΒ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
29/6/2022 5:25:03 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Διακήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση φύλλων μολύβδου στο πλαίσιο του έργου "Αποκατάσταση Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού Βέροιας"

Είδος Απόφασης:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Υπογράφων:
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
etouparlaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
29/6/2022 2:25:04 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις