Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
309285    
Ημερομηνία Έκδοσης:
29/6/2022 5:06:06 μμ
ΑΔΑ:
6ΥΔΣ4653Π4-Κ3Ο    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
29/6/2022 5:31:09 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Θέμα:
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 67.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), (ήτοι: προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 54.435,48€, ΦΠΑ 24%: 13.064,52€) που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ειδικών δομικών υλικών» στο πλαίσιο του έργου «Προστασία

Είδος Απόφασης:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Υπογράφων:
ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
gkolompotsios@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
29/6/2022 2:31:10 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις