Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
310976    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/6/2022 1:25:06 μμ
ΑΔΑ:
97ΣΧ4653Π4-ΞΨ5    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/6/2022 2:56:18 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 12.011,02 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια μεταφορά επί τόπου, συναρμολόγηση και τοποθέτηση ενός εργοταξιακού οικίσκου στο πλαίσιο των αναγκών υλοποίησης του υποέργου 1 «Προστασία, Διαμόρφωση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Ιερού Αμυκλαίου Απόλλωνος στην Αγία Κυριακή Αμυκλών Δ. Σπάρτης», του έργου «Προστασία, Διαμόρφωση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Ιερού Αμυκλαίου Απόλλωνος στην Αγία Κυριακή Αμυκλών Δ. Σπάρτης»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
30/6/2022 11:56:20 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις