Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
310988    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/6/2022 12:57:27 μμ
ΑΔΑ:
ΨΔΔΗ4653Π4-9Μ8    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/6/2022 3:02:54 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 500,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια τεσσάρων (4) ελαστικών επισώτρων

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
30/6/2022 12:02:56 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις