Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
284215    
Ημερομηνία Έκδοσης:
29/6/2022 1:49:44 μμ
ΑΔΑ:
6ΣΠ84653Π4-3ΦΣ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/6/2022 3:11:03 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Θέμα:
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών οικονομικής φύσης (λογιστική υποστήριξη) (CPV:79211000-6) στα πλαίσια του υποέργου 10 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος» της Πράξης «Ολοκλήρωση της Κατασκευής της Οδικής Σύνδεσης της Περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά- Νότου-Φάση Β΄» με Κωδικό ΟΠΣ 5030471 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Βικάτου Ολυμπία

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
aikaterini.theodorakea@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
30/6/2022 12:11:05 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις