Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
310981    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/6/2022 1:14:12 μμ
ΑΔΑ:
ΨΤΜ44653Π4-6ΓΕ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/6/2022 3:18:04 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 7.770,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
30/6/2022 12:18:06 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις