Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
224149    
Ημερομηνία Έκδοσης:
17/5/2022 1:17:23 μμ
ΑΔΑ:
9ΙΥ24653Π4-Β3Ρ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
30/6/2022 4:05:20 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Διαπιστωτική πράξη λύσης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσληφθέντος προσωπικού που απασχολήθηκε για τις ανάγκες εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» έργου με τίτλο «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας» (Μαλαπάνης Κων.-Νεκτ.)

Είδος Απόφασης:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Υπογράφων:
Ανδρίκου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
garmakollas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
30/6/2022 1:05:21 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις