Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
315317    
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/7/2022 5:18:21 μμ
ΑΔΑ:
Ψ2Δ94653Π4-2ΜΩ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
1/7/2022 5:30:47 μμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς».

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mdaliani@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
1/7/2022 2:30:48 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις