Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
316549    
Ημερομηνία Έκδοσης:
4/7/2022 12:59:12 μμ
ΑΔΑ:
Ω50Θ4653Π4-ΥΗ0    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
4/7/2022 2:02:19 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Συγκρότηση συνεργείου εργασίας σχετικά με τον καθορισμό δικαιολογητικών για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών-εξαιρέσιμων και πέραν του πενθημέρου ημερών εργασίας του Μονίμου φυλακτικoύ προσωπικού του ΟΔΑΠ (Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων) που απασχολούνται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2022 σύμφωνα με το ΦΕΚ 17/Β/12.01.2017.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
ekitidou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
4/7/2022 11:02:20 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις