Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
317103    
Ημερομηνία Έκδοσης:
4/7/2022 1:19:15 μμ
ΑΔΑ:
Ω2ΗΜ4653Π4-ΜΤΦ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
4/7/2022 3:02:03 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης δαπάνης συνολικού ποσού τριών χιλιάδων πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (3.005,28€) για την πληρωμή μισθοδοσίας μηνός Ιουνίου για το έτος 2022 του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εργάστηκε για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Προστασία και Ανάδειξη της Ρωμαϊκής έπαυλης στην Αγία Ευφημία Κεφαλονιάς» του έργου «Προστασία και Ανάδειξη της Ρωμαϊκής έπαυλης στην Αγία Ευφημία Κεφαλονιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5052168 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και Κωδικό Πράξης 2020ΕΠ02210036 της ΣΑΕΠ 0221

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
trtapeinou@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
4/7/2022 12:02:05 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις