Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
317128    
Ημερομηνία Έκδοσης:
4/7/2022 1:23:47 μμ
ΑΔΑ:
6ΡΞΣ4653Π4-ΝΞΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
4/7/2022 3:05:49 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης δαπάνης συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και δεκάξι λεπτών (5.670,16€) για την πληρωμή μισθοδοσίας μηνός Ιουνίου για το έτος 2022 του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εργάστηκε για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Ανάδειξη-Ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του έργου «Ανάδειξη-Ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5051260 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και Κωδικό Πράξης 2020ΕΠ02210032 της ΣΑΕΠ 0221

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
trtapeinou@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
4/7/2022 12:05:54 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις