Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
318757    
Ημερομηνία Έκδοσης:
4/7/2022 2:58:33 μμ
ΑΔΑ:
6Τ8Ζ4653Π4-ΨΡΟ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/7/2022 11:20:20 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή μισθοδοσίας (ποσού 18.662,19 €) μηνός Ιουνίου 2022 του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εργάστηκε για τις ανάγκες του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ- Β’ ΦΑΣΗ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)»

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
pigi.kal.1978@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
5/7/2022 8:20:19 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις