Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
319735    
Ημερομηνία Έκδοσης:
5/7/2022 10:42:43 πμ
ΑΔΑ:
6Η2Τ4653Π4-3ΛΥ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/7/2022 2:35:52 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Συγκρότηση συνεργείου εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου φυλακτικό προσωπικό του ΟΔΑΠ για το Β’ εξάμηνο έτους 2022, αρμοδιότητας ΕΦ. Α. Λακωνίας.

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
5/7/2022 11:35:54 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις