Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
319019    
Ημερομηνία Έκδοσης:
4/7/2022 5:09:51 μμ
ΑΔΑ:
9ΕΑΓ4653Π4-Ρ0Ψ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/7/2022 4:08:27 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απ’ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΗΜΙΧΩΝΙΩΝ» για την εκτέλεση του υποέργου 1: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» της ομώνυμης Πράξης η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Τσιγαρίδα Ελισσάβετ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
zbakirtzi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
5/7/2022 1:08:29 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις