Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
319033    
Ημερομηνία Έκδοσης:
4/7/2022 1:34:04 μμ
ΑΔΑ:
ΨΗ2Ρ4653Π4-ΣΘ6    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/7/2022 4:08:31 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών μετά προμήθειας υλικών για τη μεταφορά φωτιστικών σωμάτων και καλωδίωσης ηλεκτροφωτισμού» για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" έργου "Στερέωση και Αποκατάσταση Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίου", με κωδικό ΟΠΣ 5070779 και Κωδικό Εναρίθμου 2020ΕΠ00110048 της ΣΑΕΠ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Κουμούση Αναστασία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
sgaitanidou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
5/7/2022 1:08:32 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις