Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
321571    
Ημερομηνία Έκδοσης:
5/7/2022 5:39:41 μμ
ΑΔΑ:
6ΥΕΠ4653Π4-ΚΚ6    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/7/2022 6:35:40 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης του από 1-07-2022 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά τον με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/273206/9-6-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΡ4653Π4-ΕΤΤ και ΑΔΑΜ: 22PROC010721995) διαγωνισμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
douvristhan@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
5/7/2022 3:35:42 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις