Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
321769    
Ημερομηνία Έκδοσης:
4/7/2022 12:27:32 μμ
ΑΔΑ:
91224653Π4-Χ7Γ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/7/2022 6:48:07 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης δαπάνης συνολικού ποσού δεκαοχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (18.597,60€) για την πληρωμή μισθοδοσίας μηνός Ιουνίου για το έτος 2022 του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εργάστηκε για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς του έργου «Ανάδειξη – ανάπλαση ρωμαϊκού βαλανείου, κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5052231 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και Κωδικό Πράξης 2020ΕΠ02210034 της ΣΑΕΠ0221.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
chrisapostolatou@hotmail.com

Τροποποιήθηκε:
5/7/2022 3:48:10 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις