Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
359905    
Ημερομηνία Έκδοσης:
26/7/2022 12:46:30 μμ
ΑΔΑ:
601Γ4653Π4-5ΛΨ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
26/7/2022 1:08:18 μμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και υπηρεσίες εγκατάστασης συστήματος VRV στο κτίριο της οδού Ψαρομηλίγκου 22

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
csarli@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
26/7/2022 10:08:19 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις