Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
360554    
Ημερομηνία Έκδοσης:
26/7/2022 1:13:07 μμ
ΑΔΑ:
6ΨΩΖ4653Π4-7ΚΒ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
26/7/2022 3:58:26 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών για την παρασκευή κονιαμάτων και ενεμάτων, την ενίσχυση και στεγανοποίηση του δώματος , στο πλαίσιο αποκατάστασης της Αίθουσας Α3 του Κάστρου Χλεμούτσι.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Ράλλη Αθανασία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
pigi.kal.1978@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
26/7/2022 12:58:27 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις