Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
366039    
Ημερομηνία Έκδοσης:
28/7/2022 4:42:59 μμ
ΑΔΑ:
ΩΑΓΧ4653Π4-ΑΒΔ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
28/7/2022 5:07:03 μμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
ανάθεση για την αρχιτεκτονική προμελέτη “Xώρων μόνιμης προστασίας και ανάδειξη αρχαιοτήτων πολυανδρίου στην περιοχή «Εσπλανάδα», στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος”

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
agallou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
28/7/2022 2:07:04 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις