Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
365955    
Ημερομηνία Έκδοσης:
28/7/2022 4:02:55 μμ
ΑΔΑ:
6Κ6Η4653Π4-ΗΕ7    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
28/7/2022 6:19:24 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Θέμα:
Απευθείας ανάθεση για τις «εργαστηριακές αναλύσεις δομικών υλικών και την πρόταση συνθέσεων υλικών αποκατάστασης» (CPV 71620000-0), για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Αναστήλωση- αποκατάσταση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των Τάφων Α και Β Κατερίνης» της πράξης «Συντήρηση-Αναστήλωση Αποκατάσταση και Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των Τάφων Α και Β Κατερίνης», ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5070497

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Σδρόλια Σταυρούλα

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
ev.albanou@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
28/7/2022 3:19:25 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις