Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
366500    
Ημερομηνία Έκδοσης:
28/7/2022 6:14:43 μμ
ΑΔΑ:
Ω8ΤΚ4653Π4-1Ξ4    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
28/7/2022 6:33:59 μμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
ανάθεση για την ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη “Xώρων μόνιμης προστασίας και ανάδειξη αρχαιοτήτων πολυανδρίου στην περιοχή «Εσπλανάδα», στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος”.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
agallou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
28/7/2022 3:34:00 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις