Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
381489    
Ημερομηνία Έκδοσης:
5/8/2022 2:50:17 μμ
ΑΔΑ:
6Κ1Σ4653Π4-8Μ3    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/8/2022 4:29:54 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Θέμα:
Αποδοχή των υπ΄αρ. 1/15-06-2022, 2/07-07-2022, 3/26-07-2022 πρακτικών και την κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κωδ. 157849) «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» Δημοσίου Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις με Προϋπολογισμό κατωτέρου του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας (Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» του έργου «Μερική Ανάδειξη της Πόλης της Αρχαίας Αιανής», της Ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».με κωδικό ΟΠΣ 5035343, στον κωδικό αριθμό 2020ΕΠ00510005 της ΣΑΕΠ0051 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Είδος Απόφασης:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Υπογράφων:
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
dmayrodimou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
5/8/2022 1:29:55 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις