Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
314213    
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/7/2022 2:31:58 μμ
ΑΔΑ:
9ΦΥ14653Π4-ΦΧΕ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/8/2022 7:05:18 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση αντικατάστασης επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» έργου με τίτλο «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του Ρέματος Ξερέα, Δήμου Κρωπίας Αττικής» με κωδ. ΟΠΣ/MIS 5002655.

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Ανδρίκου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
garmakollas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
5/8/2022 4:05:19 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις