Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
387993    
Ημερομηνία Έκδοσης:
10/8/2022 1:24:54 μμ
ΑΔΑ:
9ΤΕ14653Π4-ΩΤΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
10/8/2022 3:15:24 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Θέμα:
Τροποποίηση της συγκρότησης συνεργείου απασχόλησης, κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες και κατά τις πέραν πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για διάστημα δύο (2) μηνών σε φυλακτικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (7) μηνών, που απασχολείται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, σύμφωνα με τη ΣΟΧ1/2022 ανακοίνωση της ΓΔΑΠΚ, προς συμπλήρωση της υπ’αρ.ΥΠΠΟΑ/162554/12-04-2022 (ΑΔΑ: 6Μ864653Π4-ΟΑΨ)(ΦΕΚ1847Β΄/14-04-2022) απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
imourelatou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
10/8/2022 12:15:26 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις