Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
387814    
Ημερομηνία Έκδοσης:
10/8/2022 11:36:49 πμ
ΑΔΑ:
ΨΧΙΛ4653Π4-Θ50    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
10/8/2022 3:46:34 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Συγκρότηση συνεργείου εργασίας κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες και πέραν του πενθημέρου ΙΔΟΧ προσωπικού ειδικότητας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ και YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ που απασχολούνται σύμφωνα με το αρθρ. 21 του Ν.2190/94 για το έτος 2022 σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022 της ΓΔΑΠΚ (ΥΠΠΟΑ/ 88844/2.3.2022 ΑΔΑ: 98ΙΚ4653Π4-ΜΩΘ

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
ΚΟΛΛΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
chspiliopoulos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
10/8/2022 12:46:35 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις