Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
388678    
Ημερομηνία Έκδοσης:
10/8/2022 1:15:57 μμ
ΑΔΑ:
6ΨΧΝ4653Π4-ΨΒΥ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
10/8/2022 4:26:34 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, λόγω αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. (ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ_ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ)

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Νικολόπουλος Ευάγγελος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
maria_katsaros@hotmail.com

Τροποποιήθηκε:
10/8/2022 1:26:36 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις