Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
388772    
Ημερομηνία Έκδοσης:
10/8/2022 3:36:06 μμ
ΑΔΑ:
9ΞΓΕ4653Π4-ΤΙΧ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
10/8/2022 5:24:46 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ, ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΣΕ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΠΕΘ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ ΥΠΠΟΑ/162554/12-4-2022 (ΑΔΑ: 6Μ864653Π4-ΟΑΨ) (ΦΕΚ 1847/Β΄/14-4-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
Παππά Μαρία

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
ekasidou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
10/8/2022 2:24:47 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις