Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
392368    
Ημερομηνία Έκδοσης:
12/8/2022 3:39:15 μμ
ΑΔΑ:
Ω3Χ54653Π4-Μ18    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
12/8/2022 4:17:27 μμ

Φορέας:
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας

Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τριών (3 )φορητών χώρων φωτογράφισης (studio) , για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Ψηφιοποίηση και δημοσιοποίηση επιλεγμένων συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου» της Πράξης «Ψηφιοποίηση και δημοσιοποίηση επιλεγμένων συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου» με κωδικό ΟΠΣ 5092046 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 » και κωδικό ενάριθμου 2021ΣΕ11410011 που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
Γαρέζου Μαρία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
mtsougka@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
12/8/2022 1:17:31 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις