Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
444894    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/9/2022 10:11:53 πμ
ΑΔΑ:
ΩΧΣΚ4653Π4-9ΚΠ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/9/2022 12:08:22 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 693,97 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια των κάτωθι μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/9/2022 9:08:23 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις