Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
444893    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/9/2022 10:20:57 πμ
ΑΔΑ:
6ΘΨΟ4653Π4-Ξ79    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/9/2022 12:23:26 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 1.744,72 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια εργαλείων χειρός, εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/9/2022 9:23:26 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις